Termeni și condiții generale legate de magazin

1. Prevederi generale

www.shop.certsign.ro este un serviciu/ produs web, aflat în proprietatea și întreținut de certSIGN S.A. „Termenii și condițiile” de față reglementează vânzarea produselor și serviciilor certSIGN prin intermediul www.shop.certsign.ro și utilizarea www.shop.certsign.ro.

2. Definiții

În acest document, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

Client: persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate care plasează o Comandă prin intermediul www.shop.certsign.ro;

Consumator: orice persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decât cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale, așa cum este definit de Legea 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;

certSIGN sau Vânzător: certSIGN S.A., cu sediul social în Șoș. Olteniţei, nr. 107A, corp C1, et.1, camera 16, Sector 4, București, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/484/17.01.2006, CUI 18288250, cont bancar cu IBAN RO89RZBR0000060007573036 deschis la Raiffeisen Bank SMB, Telefon: 0311 011 870, Fax: 021 311 9905, e-mail: office@certsign.ro, punct de lucru Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29 A, AFI Tech Park 1, Sector 5, București, România.

certSIGN este prestator calificat de servicii de încredere acreditat în conformitate cu Regulamentul UE 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și cu ORDIN MCSI nr. 449 din 30 mai 2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 și de servicii de certificare acreditat în conformitate cu Legea 455/2001 privind semnătura electronică. De asemenea, certSIGN este furnizor autorizat de servicii de arhivă fizică în conformitate cu Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale și de arhivă electronică în conformitate cu Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Produse: o licență pentru software, un serviciu (inclusiv serviciu electronic) sau un obiect material, produs de certSIGN S.A. sau de o altă entitate (de exemplu token), inclus în www.shop.certsign.ro;

Bunuri: un bun livrat fizic prin intermediul unei companii de curierat la adresa menționată în Comandă, achiziționat prin intermediul www.shop.certsign.ro.

Servicii: serviciile, inclusiv electronice, achiziționate prin intermediul www.shop.certsign.ro.

Comandă: o comandă pentru achiziționarea de Produse, plasată de Client prin formularul de comandă disponibil pe www.shop.certsign.ro;

Ofertă: Suma informațiilor puse la dispoziția Clientului de certSIGN referitoare la Produsele oferite prin www.shop.certsign.ro inclusiv cele din prezenții Termeni și condiții și din condițiile aplicabile fiecărui Produs;

Formalități contractuale: Orice acțiuni și/ sau documente necesare finalizării Comenzii și complementare acesteia, ce trebuie realizate, completate de către Client și transmise Vânzătorului, ca urmare a plasării și plății unei Comenzi.

După confirmarea de către certSIGN a înregistrării Comenzii, în funcție de Produsul comandat, poate fi necesar să se semneze de către Părți documente complementare Comenzii (cum ar fi anexa prin care se stabilește Titularul Dreptului de Dispoziție și set-up-ul inițial arhivarii electronice) și/sau Clientul să furnizeze documente și informații suplimentare necesare furnizării Produselor, precum: certificat constatator, copia actului de identitate al titularului de certificat, copie CUI-ul/ CIF etc.

Contract: Acceptarea prezentului înscris, a condițiilor aplicabile fiecărui Produs, plasarea unei comenzi și plata pentru Produsul ales prin intermendiul www.shop.certsign.ro reprezintă un contract între Client și certSIGN S.A.;

GDPR: Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

Condiții aplicabile fiecărui Produs: condițiile de livrare, prestare, după caz, a fiecărui Produs, drepturile și obligațiile certSIGN și ale Clientului, astfel cum acestea publicate la fiecare Produs în parte;

Partea/ Părțile: Clientul și/ sau Vânzătorul.

3. Detaliile comenzii

Prin plasarea unei comenzi electronice pe site-ul www.shop.certsign.ro, Clientul este de acord cu condițiile prin care certSIGN vinde Produsele din magazinul online. Comanda este compusă din următoarele elemente în funcție de Produsele comandate:

 • Comanda (inclusiv mențiunile privind Produsul achiziționat, prețul, datele de livrare și facturare);
 • Termeni și condiții generale legate de magazin;
 • Condițiile aplicabile fiecărui Produs achiziționat;
 • Finalizarea comenzii în magazinul online ce implică plata Produsului selectat și acceptarea Termenilor și condițiilor generale legate de magazin și a Condițiilor aplicabile Produsului ales, precum și finalizarea Formalităților contractuale.

4. Înregistrarea Clientului

Atunci când se înregistrează în magazinul online, Clientul are posibilitatea să-și creeze un cont de utilizator pentru care va furniza adresa de e-mail. În scopul achiziționării Produselor din magazinul online este necesară crearea unui cont de utilizator pentru Client pe www.shop.certsign.ro.

Adresa de e-mail folosită pentru crearea contului nu mai poate fi modificată ulterior.
Contul poate fi dezactivat printr-o cerere transmisă de Client la adresa de e-mail office@certsign.ro, dar nu înainte de finalizarea livrării Produselor prevăzute în Comandă.

certSIGN își rezervă dreptul de a șterge contul Clientului după trecerea unui termen de 12 luni de la ultima conectare a clientului la contul său în cazul în care acesta nu a achiziționat niciun Produs. În cazul achiziției unui Produs, ștergerea contului se va face în termen de 3 ani de la încetarea raporturilor contractuale cu Clientul.

Logarea și parola utilizate de Client pentru a se conecta la contul său trebuie protejate împotriva utilizării de către persoane neautorizate. Clientul este responsabil de utilizarea datelor de conectare și a parolei de o terță parte. Clientul este de acord să informeze imediat certSIGN dacă un terț a obținut datele de conectare și parola.

Site-ul web www.shop.certsign.ro, inclusiv procesul de conectare a Clientului la magazinul online, crearea unui cont de Client și efectuarea achizițiilor, este securizat cu un certificat SSL.

5. Valabilitate

Prezentele prevederi ale „Termenilor și condițiilor generale legate de magazin” devin aplicabile Clientului la data la care certSIGN a transmis prin e-mail acceptarea și înregistrarea Comenzii și produc efecte pe toată perioada de prestare a serviciilor, inclusiv pe perioada de valabilitate a Produselor achiziționate.

Comandarea Produselor nu implică și furnizarea lor în mod automat. Pentru începerea furnizării Produselor, trebuie să îndepliniți toate Formalitățile contractuale necesare specifice fiecărui Produs comandat.

6. Drepturile și obligațiile certSIGN

certSIGN are dreptul să:

 • nu posteze anumite comentarii/ review-uri pe site în cazul în care acestea conțin nuditate sau violență sau care sunt amenințătoare, obscene, înșelătoare, neadevărate sau jignitoare și să suspende conturi în cazul în care comentariile/ review-urile au un asemenea conținut;
 • modifice acești Termeni și condiții potrivit prevederilor prezentului document.

certSIGN are obligația să:

 • furnizeze toate informațiile necesare achiziționării de către Client a Produselor disponibile în magazinul online;
 • să respecte prevederile „Termenii și condițiile generale legate de magazin”, ale „Condițiilor aplicabile fiecărui Produs”;
 • să respecte dreptul de retragere al Consumatorilor în condițiile prevăzute în OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în prezentele Termeni și condiții, în documentul intitulat „Dreptul de retragere”, precum și în Condițiile aplicabile fiecărui Produs după caz.

7. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

Cumpărătorul are obligația să:

 • nu furnizeze informații false;
 • nu înstrăineze datele de conectare și parola contului de utilizator;
 • furnizeze toate informațiile necesare în vederea emiterii facturii;
 • furnizeze, în condițiile prevăzute fiecărui tip de Produs, toate informațiile și/sau documentele necesare sau să semneze documentele complementare Comenzii, după caz.

Cumpărătorul are dreptul:

 • de a fi informat asupra Produselor pe care dorește să le achiziționeze în magazinul online și condițiilor în care poate face o Comandă;
 • de modificare sau ștergere a contului creat pe site;
 • de a-și exercita dreptul de retragere în condițiile prevăzute în acești Termeni și condiții.

8. Limitarea responsabilității certSIGN S.A.

Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • probleme tehnice cu site-ul ce pot provoca nefuncționarea www.shop.certsign.ro;
 • prejudiciile suferite de Client cauzate de transmiterea de către acesta a datelor de conectare și parolei contului de utilizator către un terț;
 • deteriorarea Bunului după livrare;
 • nefinalizarea cu succes a unei Comenzi din cauza nefurnizarii de către Client a informațiilor necesare sau furnizării unor informații incorecte;
 • nelivrarea Produselor în cazul în care Clientul nu furnizează toate informațiile și/sau documentele necesare sau nu semnează documentele complementare Comenzii, după caz.

9. Politica de facturare și plăți

Prețul Produselor comandate prin magazinul online este exprimat în euro. Plata se va efectua în lei la cursul BNR din ziua efectuării plații. Prețul nu include TVA.Plata prețului Produsului se efectuează prin serviciul de plată electronică disponibil în cadrul magazinului online.

Comisioanele bancare aferente plaților sunt suportate de certSIGN.

Factura va fi transmisă Clientului în conformitate cu condițiile aplicabile fiecărui Produs .

10. Livrarea Produselor comandate și costurile de expediere

Toate Bunurile comandate prin magazinul online vor fi livrate la adresa furnizata de Client, prin intermediul unei companii de curierat.

În ziua expedierii comenzii vei primi un mesaj care conține numărul AWB și link-ul de urmărire a livrării. Daca în ziua livrării nu ești la adresa pe care ai completat-o în formularul de comandă, curierul te va notifica de două ori, prin apel telefonic sau prin SMS, în zile diferite. O comandă rămâne la curier timp de 7 zile calendaristice, după care se face retur către certSIGN.

Produsele care conțin software și Serviciile comandate prin magazinul online vor fi livrate online sau prestate în punctele de lucru ale certSIGN, după caz, după înregistrarea Comenzii de către certSIGN și, acolo unde este cazul, finalizarea formalităților contractuale.
Costurile livrării vor fi suportate de certSIGN.

Termenul de livrare

Termenul de livrare începe să curgă de la data îndeplinirii tuturor formalităților contractuale ulterioare plasării comenzii, astfel:

 • pentru comenzile ce conțin un Bun: 5 zile lucrătoare;
 • pentru comenzile care conțin doar software: maximum 7 zile lucrătoare;
 • pentru comenzile care conțin Servicii de arhivare electronică sau depozitare documente serviciile se prestează pe toată perioada aferentă serviciului achiziționat;
 • pentru comenzile care conțin alte Servicii decât cele de mai sus, prestarea se face în termenele agreate de certSIGN cu dvs. după plasarea comenzii.

Programul de livrare (doar pentru comenzile care conțin un Bun)

 • luni – vineri 09:00 – 17:00;
 • o sâmbăta 09:00 – 14:00 (doar pentru București).

Magazinul online nu este responsabil pentru o eroare de livrare a Produsului sau o întârziere în livrarea acestuia ca urmare a unei adrese de livrare incorecte sau inexacte furnizate de Client.

11. Politica de retur

Este posibilă returnarea oricărui Bun în termen de 14 zile de la data acceptării comenzii de către certSIGN, dar până la momentul primirii Bunului.

Modalitatea de restituire a banilor

Suma achitată va fi restituită integral în maximum 14 zile calendaristice de la confirmarea returului și recepționarea coletului de certSIGN. Restituirea banilor se va face în contul din care ai făcut plata.

12. Garanții

certSIGN asigură o garanție pentru Produsele achiziționate, astfel:

 • pentru o perioadă de 12 luni în cazul în care Clientul este o persoană fizică, o persoanăa juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică care desfășoară o afacere;
 • pentru o perioadă de 24 de luni în cazul Clienților care au statutul de Consumator.

Perioadă de garanție începe la data primirii Produselor de către Client. Garanția se asigură conform cu art. Procedura de soluționare a reclamațiilor specificată în Termeni și condiții generale legate de magazin.

13. Dreptul de retragere

În cazul în care sunteți Consumator vă puteți manifesta dreptul de retragere prevăzut de art. 9 din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în condițiile prezentate în documentul Dreptul de retragere.

14. Procedura de soluționare a reclamațiilor. Modul de soluționare al litigiilor

Toate reclamațiile pot fi depuse/transmise:

 • prin e-mail la adresa office@certsign.ro;
 • prin telefon 0311011870 sau fax 0213119905;
 • prin poștă sau curier la adresa: Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29 A, AFI Tech Park 1, Sector 5, București, România.

Reclamația va fi înregistrată de certSIGN, iar o confirmare a înregistrării va fi trimisăv Clientului la adresa de e-mail comunicată.

O reclamație va fi înregistrată de certSIGN cu condiția ca să fie furnizate toate informațiile necesare identificării și soluționării obiectului acesteia. Astfel, reclamația trebuie să conțină:

 • denumirea sau numele și prenumele și adresa Clientului;
 • subiectul reclamației;
 • un document sau informații care confirma achiziționarea Produsului la care se referă reclamația;
 • în cazul unei reclamații pentru erori/deteriorări/defecte ale Produselor comandate, Clientul trebuie să returneze Bunul și să transmită o dovadă a erorilor în cazul Produselor care conțin software sau Serviciilor. Costul returnării Bunului va fi suportat de certSIGN. Detalii despre condițiile în care puteți returna Bunul găsiți mai sus, în art. „Politica de returnare”;
 • semnătura daca reclamația este transmisă pe e-mail , prin poștă/curier sau fax.

În cazul în care nu sunt furnizate toate informațiile menționate, un reprezentnat certSIGN va informa Clientul prin telefon, prin e-mail sau telefon cu privire la necesitatea completării acestora.

Clientul trebuie să completeze informațiile în termen de 14 zile de la data notificării. Soluționarea reclamației este suspendată în perioada de 14 zile menționată anterior.
Reclamația va fi soluționată în termen de 14 zile de la data primirii sau de la data completării ei.

Clientul este informat prin poștă, e-mail sau telefonic cu privire la decizia certSIGN referitoare la reclamația depusă.

Clientul care este Consumator are dreptul de a folosi metode extrajudiciare de tratare a plângerilor, respectiv de a depune o plângere prin intermediul platformei UE de soluționare online a litigiilor dintre consumatori și comercianți.

Garanția este nulă dacă se constată următoarele:

 • reparații efectuate de persoane neautorizate;
 • deteriorarea sau distrugerea numerelor de serie, coduri de bare marcate pe Produs;
 • daune mecanice, chimice i termice produsului cauzate de client (utilizarea necorespunzătoare a produsului);
 • daune aduse Produsului rezultate din utilizarea, instalarea, depozitarea, întreținerea garanției necorespunzătoare sau fară respectarea instrucțiunilor de utilizare comunicate de certSIGN;

Garanția acoperă întregului produs (complet). Garanția nu acoperă componente ale produsului, defecte și deteriorări cauzate de forța majoră (incendiu, fulgere, inundații, tensiune necorespunzătoare a sursei de alimentare, supratensiune etc.).

Litigiile de orice fel decurgând din încheierea și executarea prezentelor Termeni și condiții se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în caz de nereuşită, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente, în conformitate cu legislația romană în vigoare.

15. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Clientul declară că datele personale furnizate de acesta sunt datele Clientului și au fost furnizate în mod voluntar. În funcție de tipul Produsului, datele cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor contractuali ai certSIGN în scopul furnizării Produsului fie prin delegare de responsabilități, fie prin stabilirea unor reguli clare de prelucrare, în conformitate cu GDPR.

Informații despre prelucrarea datelor personale efectuată de certSIGN în scopul încheierii și executării contractului se pot afla din documentul „Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR”.

16. Modificări ale Termeni și condiții generale magazin

certSIGN își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții.

Orice modificare a Termenilor și condițiilor intră în vigoare la data publicării lor pe site-ul www.shop.certsign.ro.

Comenzile plasate înainte de data intrării în vigoare a modificărilor Termenilor și condițiilor sunt finalizate pe baza prevederilor Termenilor și Condițiilor în vigoare în ziua efectuării Comenzii.

17. Dispoziții finale

Pentru toate aspectele care nu sunt reglementate în mod specific aici, se vor aplica dispozițiile relevante ale legislației romane, în special dispozițiile Codului civil și ale legislației privind comerțul electronic și drepturile consumatorilor.

Prezentele Termeni și condiții se completează cu condițiile aplicabile fiecărui tip de Produs și cu prevederile din Comandă.

Prezentele Termeni și condiții intra în vigoare la data de 17 august 2021 .

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!